God uppslutning vid arrangemangsträffarna

Måndag den 27 februari och onsdag den 1 mars hölls arrangemangsträffar för årets tävlingsarrangörer i Västergötland och i princip alla arrangörsföreningar fanns representerade.

Det var ett 25-tal deltagare vid vardera tillfället. Det inledande passet berörde statistik från 2022 följt av en genomgång av Västgötamodellen 2023 där en del punkter poängterades extra.

Efter en snabb fika fördes gruppdiskussioner om arrangemangsstyrkan i distriktets föreningar och det engagemang som arrangerandet skapar. Det gavs även utrymme för att tycka till om framtidens arrangemang och eventuella förändringar som skulle kunna bli aktuella. Det var bra diskussioner vid båda träffarna och en del goda förslag gavs till kart- och tävlingskommittén att arbeta vidare med.

Även i år gavs också den nya vägledningen för arrangemang i naturen stort utrymme då det är en övergripande förändring från de tidigare allmänna råden som orienteringssporten haft att förhålla sig till under årtionden. Detta pass hölls av Johan Lundblad som är mark och vilt ansvarig i Västergötlands OFs tävlingskommitté.

Träffarna avslutades med en del spridd och allmän information och även en kortare snabbrapport om förslaget som gäller ny distriktsindelning för orienteringssporten i Sverige. Det är ju inte en enkom arrangemangsfråga men berör idrotten i stort.

All dokumentation från träffarna finns samlat via länk nedan.

Dokumentation från träffen finner du här.

Följ och dela
fb-share-icon