Afrikansk svinpest konstaterats i Västmanlands län

Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Viruset smittar inte till människan men i och med att den nu hittats i Sverige kan det få konsekvenser för orienteringsverksamhet och friluftsliv i allmänhet.

Följ och dela
fb-share-icon