Styrelsens förslag och yttrande över inkomna motioner

Inför förbundsmötet den 23-24 mars inkom 24 motioner. Förbundsstyrelsen har nu gått igenom dessa och lämnat sitt yttrande.

Följ och dela
fb-share-icon