Bli medlem nu!

Välkommen med din medlemsansökan!

För att bli godkänd som medlem krävs det utöver medlemsansökan
att man betalar in sin medlemsavgift via bg:502-9871 eller
via swish 1236096960

Medlemsavgiften för 2022 är:
Familj 400 kr
Vuxen, från det år man fyller 21 år 200 kr
Ungdom till det år man fyller 20 år 100 kr


Medlemsansökan