Nominera till Hugo-levinpriset

Nu är det hög tid att föreslå kandidater för Hugo Levin-priset, det årliga priset inom svensk idrott till unga framstående idrottsledare och idrottsorganisatörer för utmärkt engagemang och stort ledarskap för svensk idrotts bästa.

Följ och dela
fb-share-icon