Likvärdigt tävlande – så blev ålders- och könsfördelningen vid årets Tiomila

I samband med förbundsmötet 2020 beslutades att orientering ska vara likvärdigt oavsett kön. Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler kompletterades med skrivningar om likvärdighet. Som en konsekvens av beslutet hade Tiomilaföreningen till 2024 års tävling förändrat upplägget i syfte att göra tävlingen med likvärdig. Svenska Orienteringsförbundet följer upp utvecklingen av några tävlingar för att kunna se om och i så fall hur andelen kvinnliga deltagare påverkas. Nu har rapporten för Tiomila släppts.

Följ och dela
fb-share-icon