Introduktionsutbildning för ledare

Behöver ni utbilda fler ledare/tränare i er förening? Nu finns ett kanontillfälle för att som nyare ledare ta ett första utbildningssteg då den nya introduktionsutbildningen erbjuds i Vänersborg den 25 mars.

Det är inte bara under utbildningshelgen i Vara det erbjuds möjligheter till förkovran. Utbildningsmöjligheterna är fler och i Västergötland har vi nu tillsammans med BohuslänDal glädjen att erbjuda den nya, endagars introduktionsutbildningen för orienteringstränare, för tredje gången sedan den lanserades.

Du som tränare eller hjälpledare inom orienteringsidrotten har ett värdefullt uppdrag. Ett uppdrag som ger dig upplevelser och möten med människor som vill utvecklas med idrotten och du utvecklas med dem. I din roll kan du vara med och hjälpa andra att växa som utövare och individer.
DENNA INTRODUKTIONSUTBILDNING FÖR ORIENTERINGSTRÄNARE ger dig en första inblick i vad det innebär att vara tränare/ledare inom idrotten generellt och orienteringssporten specifikt. Utbildningen ger dig inspiration och en introduktion till att vara ledare i orientering. Den ger dig, kort och gott, en bra start i ditt tränarskap.

Plats & tid
Skidstugan, Vänersborg
Lördagen den 25 mars mellan 09.30-17.00.

Sista anmälan är den 12 mars.
Till utbildningstillfället finns plats för 20 deltagare.

Mer information, inbjudan, kursbeskrivning och anmälningslänk finns här.

Följ och dela
fb-share-icon